Kasvit ja puut

Hennalaan liittyy erittäin paljon täällä oleva kasvisto. Kun venäläiset tulivat tänne 1910-luvun alussa, he toivat mukanaan kasvien siemeniä, joita istuttivat ja näin tänne tuli vieraslajeja. Tällaisia vieraslaji kasveja löytyy mm. rautateiden varrelta, joihin siemeniä on pudonnut junanvaunuista tai vanhoilta kasarmialueilta.

Puita on istutettu tänne eri joukko-osastojen komentajien käskystä ja toivomuksesta, esimerkiksi tässä sairaalan ympärillä olevat muistotammet ja lehmusrivit.

Sotilassairaalan muistotammet

Arne Vallen siirtyessä syksyllä 1967 eläkkeelle istutettiin 25.lokakuuta 1967 hänen kunniakseen sairaalan ympärille kolme tammea varuskunnan päällikön everstiluutnantti Erkki Savolan aloitteesta.

Tammet nimettiin:

1. Eroavan lääkintäeversti Vallen kunniaksi hänen nimikkotammekseen.

2. Kaupungin johdon tammeksi. 

3. Joukko-osaston komentajien tammeksi.


Tammien istutus luonnehti kaupungin Keskussotilassairaala 2:n ja varuskunnan hyvää yhteistyöhenkeä

Lehmusrivit sairaalan edessä

Lisätäkseen Hennalan kasarmialueen viihtyisyyttä, Lahden kaupunki lahjoitti 42 nuorta lehmusta varuskunnalle. Niiden juhlallinen istuttaminen kasarmialueelle tapahtui 27. lokakuuta 1966. Tämä Lahden kaupungin lahjoitus lisäsi huomattavalla tavalla vehreitä näkymiä varuskunnassa.

Olemme tosiaan tässä rakennuksen 26 edessä. Venäläiset rakensivat tämän varuskunnan sairaalaksi. Se oli vankileirin aikana vuonna 1918 sairaala ja sen jälkeen Tampereen Rykmentin sairaala.

1946 sotien jälkeen Viipurin sotilassairaala, joka oli muuttanut Lahteen ja oli kansanopiston tiloissa ja Vierumäellä opiston tiloissa siirtyi tänne Hennalaan. Se oli rakennuksessa 23 alakerrassa sekä tässä rakennuksessa. Nimekseen se sai Keskussotilassairaala 2 joka näkyy vielä heikosti oven yläpuolella.

Puolustusvoimilla oli kaksi keskussotilassairaalaa, toinen oli Tilkka 1 ja KSS2 Hennalassa. 1980-luvun jälkeen sairaalan nimeksi tuli Hämeen sotilassairaala ja se lakkautettiin 90-luvun alussa. Sen jälkeen tässä toimi varuskunnan terveysasema. Rakennuksen edestäpäin katsottuna oikeassa päässä oli urheilukoulun testiasema, joka vastasi laadultaan minkä tahansa urheiluopiston testiasemaa.

Lääkintäkoulun koulutussimulaattori oli myös täällä. Siellä oli mahdollisuus suorittaa erilaisia kirurgisia operaatioita nukkejen kanssa, joissa oli tietokoneyhteydet. Sillä tavalla nukke saatiin esimerkiksi hengittämään, tai jos huonosti kävi niin nukke – lainausmerkeissä – kuoli.

2014 rakennus jäi tyhjäksi ja on nykyisin yksityisomistuksessa.